سامانه هوش تجاری

هوش تجاری یا هوش کسب‌و‌کار مجموعه‌ای از فرآیندها است برای تبدیل داده‌ها و اطلاعات به منابع دانشی (شاخص‌های کلیدی) که ارزش قابل توجهی را برای سازمان ایجاد کند.

                                                                                                       راهنمای سامانه
 
                                                                                                      ورود به سامانه