نسخه الکترونیک
نسخه الکترونیک

سازمان بیمه سلامت ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت و به منظور تحقق دولت الکترونیک، طرح نسخه الکترونیک را برای ارتقا سطح کیفی خدمت رسانی در حوزه سلامت پیاده کرد. شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان در اسفند ماه 1398 به عنوان کارگزار سازمان بیمه سلامت در خصوص پروژه نسخه الکترونیک انتخاب شد. اهم دستاوردهای کسب شده در طرح نسخه الکترونیک پس از واگذاری آن به شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان به شرح زیر است:
1- توسعه سامانه شرکای کاری در جهت عقد قرارداد موسسات به صورت الکترونیک و توسعه پایگاه داده اطلاعات مراکز
2- بهبود و تکمیل موتور قواعد بیمه‌ای در راستای رسیدگی به اسناد حوزه سرپایی در زمان تجویز یا پیچیدن نسخه و ایجاد زیرساخت مربوطه در بخش بستری
3- راه‌اندازی سرویس‌های نسخه الکترونیک سازمان بیمه سلامت جهت اتصال نرم‌افزارهای بخش خصوصی مستقر در مراکز درمان که بیش از ۶۰ نرم‌افزار تاکنون سرویس‌ها را دریافت نموده‌اند.
4- راه‌اندازی سامانه ERX برای مراکز فاقد سامانه یا نرم‌افزار متصل
5- بهبود مستمر سامانه و سرویس‌های نسخه الکترونیک در راستای ارائه خدمات کامل‌تر و مطلوب‌تر به شرکاری کاری و شهروندان
6- راه‌اندازی سرویس‌های انتساب جهت اجرایی نمودن نظام ارجاع الکترونیک در صندوق‌های مرتبط
7- توسعه و راه‌اندازی سرویس‌ها و پنل شهروندی جهت ارائه خدمات مختلف به شهروندان من‌جمله سرویس مشاهده تاریخچه نسخ (در راستای پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت)، سرویس استعلام شماره موبایل از شاهکار ( در راستای اصلاح و بهبود بانک‌های اطلاعاتی بیمه‌شدگان) و...
8- ارائه سرویس‌های بررسی اصالت و تایید دارو و خدمات در بستر سرویس‌های نسخه الکترونیک سازمان
9- استقرار سامانه اسناد بستری در بیش از ۱۰۰۰ بیمارستان دولتی و خصوصی جهت انتقال اسناد بیمارستانی به صورت الکترونیک
10- استقرار سرویس‌ها و سامانه نسخه الکترونیک در نزدیک به ۱۰۰٪ مراکز خصوصی طرف قرارداد سازمان
11- ایجاد راهکار برای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک در مراکز غیرطرف قرارداد
12- ارائه سرویس‌های نسخه الکترونیک به وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی جهت یکپارچگی بیش‌تر
13- ارائه همزمان کد رهیگری و کد HID در زمان نسخه‌نویسی و امکان نسخه‌پیچی با استفاده از آن‌ها روند استقرار پروژه نسخه الکترونیک در دو بخش نسخه‌نویسی و نسخه¬پیچی از زمان واگذاری طرح به این شرکت تاکنون به شرح زیر می‌باشد: