ماموریت و چشم انداز
چشم انداز

شرکتی ارزش آفرین و چابک در حوزه سرمایه‌گذاری که به جايگاه يکی از ده شرکت برتر سرمايه‌گذاری در سطح کشور به لحاظ ارزش دارايی‌ها خواهد رسید.

ماموریت

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان به عنوان عالی‌ترین مرجع سرمایه‌گذاری در سازمان بیمه سلامت ایران، با بهره‌گیری از منابع انسانی متخصص و متعهد و در راستای ارتقای سطح رضایت‌مندی ذینفعان، به دنبال ایجاد و افزایش درآمدهای پایدار و مطمئن بوده و به خلق ارزش سرمایه‌هایش در بازار سرمایه و حوزه‌های کسب و کارتولید صنعتی، بازرگانی و فن‌آوری اطلاعات سلامت اهتمام می‌ورزد و با ارزیابی هوشمندانه سایر حوزه‌های کسب وکار دارای بازدهی مطلوب، برای حفظ و ارتقای ارزش ذخایر وجوه و سرمایه‌های بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به ورود به حوزه‌های جدید و دارای توجیه سرمایه‌گذاری، اقدام می‌نماید.

ارزش‌ها
  •  رفتار حرفه‌ای مناسب
  • شایسته محوری
  • یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر
  • بالندگی و کرامت انسانی
  • درستکاری، امانت‌داری، انصاف
  • حفظ و ارتقای اعتبار و اعتماد عمومی